Multiparametrijski MR pregled prostate

U Europi se godišnje dijagnosticira oko 35 0000 novooboljelih od karcinoma prostate, što predstavlja oko 25% ukupnog broja novootkrivenih malignih tumora u muškaraca. Karcinom prostate se javlja u 5 – 7% muškaraca starijih od 50 godina, učestalost pojave ove bolesti raste s dobi, a smatra se da će kod jednog od šest muškaraca u Europi za vrijeme života klinički biti postavljena dijagnoza karcinoma prostate.

U ranoj dijagnostici karcinoma prostate danas se upotrebljavaju – određivanje serumske razine prostata specifičnog antigena (PSA), digitorektalni pregled prostate, ultrazvučno vođena transrektalna biopsija prostate i multiparametrijski pregled prostate magnetnom rezonancijom.

Probirni („screening“) test za karcinom prostate je određivanje razine prostata specifičnog antigena (PSA) u serumu i trebali bi ga jednom godišnje učiniti svi muškarci stariji od 40 godina. Kod pacijenata s dijagnosticiranom povišenom razinom PSA u serumu potreban je pregled urologa, a kod pacijenata kod kojih se pregledom urologa postavi sumnja na karcinom prostate potrebno je provesti daljnju dijagnostičku obradu kako bi se otklonila sumnja ili postavila dijagnoza karcinoma prostate te započelo adekvatno liječenje.

Za postavljanje konačne dijagnoze karcinoma prostate potrebno je doći do uzoraka tkiva prostate za što je potrebno učiniti biopsiju. Kod sumnje na postojanje karcinoma prostate, biopsije se izvode transrektalnim pristupom pod kontrolom UZV-a. Ultrazvučnim pregledom karcinom prostate je često teško jasno vizualizirati i diferencirati od okolnog zdravog tkiva prostate, što otežava uzimanje adekvatnih uzoraka te su često potrebne multiple biopsije kako bi se došlo do adekvatnog uzorka tkiva.

Moguće komplikacije transrektalne biopsije prostate su bol, krvarenje i upala.

Multiparametrijski MR prostate, kombinirajući anatomske i funkcionalne podatke dobivene pregledom, omogućava bolju vizualizaciju i karakterizaciju tumora prostate, a unutar tumorski promijenjenog tkiva diferenciranje agresivnijih dijelova tumora. Ako se, u kombinaciji s određivanjem razine PSA u serumu i pregledom urologa, koristi za probir pacijenata kod kojih je potrebno učiniti biopsiju prostate, povećava dijagnostičku pouzdanost i smanjuje broj nepotrebnih biopsija u pacijenata kod kojih porast razine PSA u serumu nije uzrokovan karcinomom prostate ili je uzrokovan klinički nesignifikantnim karcinomom.

Prema PROMIS studiji, provedenoj u razdoblju od 5. mjeseca 2012. godine do 11. mjeseca 2015. godine, za klinički značajne karcinome prostate, multiparametrijski MR prostate pokazuje osjetljivost od 88 – 96% te specifičnost od 36 – 46 %, a transrektalni UZV osjetljivost od 42 – 55% i specifičnost od 94 – 98%. Prema navedenoj studiji, uključivanjem nalaza multiparametrijskog MR pregleda prostate u probir pacijenata kod kojih je potrebno učiniti biopsiju prostate pod kontrolom UZV-a, moglo bi se izbjeći 27% nepotrebnih biopsija prostate, a da bi se pritom dijagnosticiralo 5% manje klinički nesignifikantnih karcinoma. Također, biopsijama prostate izvođenim nakon MR pregleda i vodeći se nalazom multiparametrijskog MR pregleda prostate moglo bi se dijagnosticirati 18% više klinički signifikantnih karcinoma prostate, komparativno sa standardnim biopsijama pod kontrolom UZV-a koje nisu vođene MR nalazom.

Studija je zaključila da se upotrebom multiparametrijskog MR pregleda prostate kao probirnog pregleda prije prve biopsije prostate, može izbjeći oko četvrtina nepotrebnih biopsija prostate, reducirati dijagnosticiranje klinički nesignifikantnih karcinoma koji zahtijevaju samo daljnje praćenje, a ne i liječenje i povećati broj detekcija klinički značajnih karcinoma te da bi se multiparametrijski MR prostate trebao upotrebljavati kao probirni test prije eventualne biopsije prostate u pacijenata kod kojih je utvrđena povišena razina PSA u serumu.

Multiparametrijski MR pregled prostate također omogućava detaljnu procjenu eventualne zahvaćenosti tumorom okolnih anatomski struktura (seminalne vezikule, neurovaskularni snop, mokraćni mjehur, rektum), što je bitan podatak u „stagingu“ karcinoma i planiranju daljnjeg liječenja.

Multiparametrijski MR pregled je vrijedna metoda i u evaluaciji lože prostate kod pacijenata s biokemijskim recidivom nakon učinjene radikalne prostatektomije ili provedene iradijacije.


U Specijalnoj bolnici Radiochirurgiji Zagreb multiparametrijski MR pregled prostate se izvodi na uređaju Siemens Magnetom Skyra RT PRO, jakosti magnetnog polja 3T, posebno dizajniranim i opremljenim za dijagnostiku onkoloških bolesnika, a koji je povezan i s uređajem za UZV.

Komparativno s uređajima slabije jakosti magnetnog polja, uređaji jakosti magnetnog polja 3T imaju povećan omjer signala i buke („signal to noise ratio“), što omogućava kraće vrijeme snimanja i povećanu prostornu i tkivnu rezoluciju dobivenih snimki, a što može omogućiti bolju pouzdanost u detekciji, lokalizaciji i „stagingu“ tumora.

Povezivanjem uređaja za MR pregled s uređajem za UZV pregled, omogućena je stereotaktički navođena transrektalna biopsija prostate pod kontrolom UZV-a, vođena lokalizacijom tumora dobivenom multiparametrijskim MR pregledom prostate, a što povećava pouzdanost uzorkovanja, a time i patohistološkog nalaza.