Tehnologija

  • Linearni akcelerator Varian Edge
  • Magnetom RT PRO Edition Skyra 3T
  • CT SOMATOM Definition Edge
  • Ultrazvuk Siemens ACUSON S3000
  • EU projekt S3

Linearni akcelerator Varian Edge

Varian Edge Tehnologija

Varian Edge Tehnologija

Uz pomoć tehnologije za radiokiruršku ablaciju, Varian EDGE radiokirurški sustav predstavlja evoluciju u načinu pružanja napredne radiokirurgije..

Pogledaj

Magnetom RT PRO Edition Skyra 3T

MAGNETOM RT Pro edition Skyra

MAGNETOM RT Pro edition Skyra

U Radiochirurgiji Zagreb za dijagnosticiranje tumora u svim fazama koristimo uređaj za magnetsku rezonanciju, Siemens Magnetom RT Pro edition Skyra 3T, koji je posebno prilagođen za onkologiju.

Pogledaj

CT SOMATOM Definition Edge

CT SOMATOM Definition Edge

Radiochirurgia Zagreb u dijagnostici koristi i uređaj za kompjutersku tomografiju Siemens SOMATOM Definition Edge ultra niske doze zračenja, velike brzine s 384 rekonstruirana sloja.

Pogledaj

CT SOMATOM Definition Edge

Ultrazvuk Siemens ACUSON S3000

Ultrazvuk Siemens ACUSON S3000

Ultrazvuk Siemens ACUSON S3000

Poveznica na brošuru

Pogledaj

EU projekt S3

Kohezija EU

Fondovi EU

Eu

Specijalna bolnica Radiochirurgia Zagreb objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za nabavu uređaja i opreme potrebne za uvođenje inovativnih usluga u okviru projekta „Radiochirurgia-neka tebi rak bude samo životinja s kliještima“, KK.03.2.2.06.0028:

Dokumentacija za nadmetanje
Projekt „Radiochirurgia-neka tebi rak bude samo životinja s kliještima“
Objavljeno: 19.12.2019.
Dokumentacija-za-nadmetanje-SBRZ1-11-19.docx

Odgovori na pitanja
Projekt „Radiochirurgia-neka tebi rak bude samo životinja s kliještima“
Objavljeno: 23.12.2019.
Odgovori na pitanja JN SBRZ1-11-19.docx

Dokumentacija za nadmetanje - IZMJENA
Projekt „Radiochirurgia-neka tebi rak bude samo životinja s kliještima“
Objavljeno: 24.12.2019.
Dokumentacija-za-nadmetanje-SBRZ1-11-19.izmjena.docx

Promjena roka dostave ponuda
Projekt „Radiochirurgia-neka tebi rak bude samo životinja s kliještima“
Objavljeno: 7.1.2020.
Natječaj-ev.-broj SRBZ1-11-19-promjena-roka-dostave-ponuda.docx

Natječaj završen.