Nove usluge

Ambulanta za liječenje boli i Dnevna bolnica

Bol u onkoloških bolesnika ima vrlo visoku pojavnost i  posljedica je učinaka samog tumora ili dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji se izvode  tijekom liječenja bolesnika.

Terapija boli sastavni je dio cjelovitog pristupa liječenja onkoloških bolesnika u Specijalnoj bolnici Radiochirurgia Zagreb, koji se provodi kroz rad Dnevne bolnice i Ambulante za bol.

U ambulanti za bol i Dnevnoj bolnici provode se:

 • prvi i kontrolni pregled bolesnika
 • titracija potrebne analgezije
 • terapija boli primjenom farmakoloških, nefarmakoloških (akupunktura) i minimalno invazivnih tehnika za liječenje boli (infiltaracija triger točaka, epiduralna analgezija)
 • liječenje akutne boli izazvanom izvođenjem bolnih terapijskih i dijagnostičkih postupaka (punkcije, biopsije…)

Ambulanta za nutritivnu potporu i Dnevna bolnica

 • Malnutricija, gubitak tjelesne mase ima izrazito nepovoljan učinak na ishod liječenja onkoloških bolesnika kroz sporiji oporavak i procese cijeljenja nakon operacijskih zahvata i visoku pojavnost neželjenih nuspojava tijekom kemoterapije i zračenja.
 • Gubitak tjelesne mase ima vrlo visoku učestalost među onkološkim bolesnicima, a rezultat je direktnih učinaka tumora na organizam bolesnika ili je posljedica brojnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji se provode u procesu liječenja bolesnika.
 • Rano prepoznavanje i terapija malnutricije sastavni je dio liječenja onkoloških bolesnika.

U ambulanti za nutritivnu potporu i Dnevnoj bolnici provode se:

 • prvi i kontrolni pregled bolesnika, procjena i praćenje nutritivnog statusa bolesnika
 • savjetovanje o prehrani,
 • sve tehnike arteficijelne nutritivne potpore:
 • putem sonde ili stome za prehranu (enteralna prehrana)
 • kao i putem periferne ili centralne vene (parenteralna prehrana)
 • terapija poremećaja funkcije probavnog sustava, a koji su česta neželjena nuspojava terapijskih postupaka (mučnina, povraćanje, opstipacija, proljev, nadutost, gubitak apetita itd.)