Moguće nuspojave radiokirurgije

Radiokirurgija može stvoriti određene nuspojave koje su obično uzrokovane oštećivanjem zdravih stanica za vrijeme tretmana. Nuspojave su obično kumulativne što znači da se mogu razviti u kasnijim fazama tretmana. Mogu biti blaže ili jače te ovise o veličini i lokaciji tumora, stadiju bolesti, vašem općem zdravstvenom stanju i vrsti tretmana koja se primjenjuje.

Dvije najčešće nuspojave radioterapije su iritacija ili oštećenje kože na dijelu tijela koje se tretira i umor. Iritacije kože mogu uključivati suhoću, svrbež, guljenje te izbijanje plikova. Što se tiče umora, neki pacijenti mogu osjetiti lakši zamor dok neki mogu osjetiti ozbiljnu iscrpljenost. Druge nuspojave su obično vezane za dio tijela koji se tretira, poput gubitka kose ili suhog grla kada se operiraju glava i vrat ili urinarnih problema kada se operira donji abdomen.